Oproep van de Limburgse Videofilmers.

Onze overkoepelende organisatie de “Limburgse Videofilmers” deed een oproep voor deelname aan filmwedstrijden. Hieronder volgt de integrale tekst die de organisatie aan de deelnemende clubs heeft verstuurd. De oproep van  Josse Vandecan (ondervoorzitter) is van juli 2010 maar nog steeds relevant.

WEDSTRIJDFILMEN

Ik ben al jaren een fanatiek videofilmer, maar ik voel mij helemaal niet geroepen om deel te nemen aan clubwedstrijden, provinciale wedstrijden…Ik zie er het nut niet van in. Filmen is voor mij genieten en dat beheers ik ten volle.. Als ik mijn gemonteerde beelden terugzie, komen al die herinneringen aan prachtige momenten terug, en beleef ik ze niet zelden OPNIEUW. Meer moet dat niet zijn.” …

…zijn veelgehoorde woorden van geëngageerde filmliefhebbers.

En toch… Wat drijft al die àndere fanatieke videofilmers om toch deel te nemen aan videofilmwedstrijden? Ook zij genieten (uiteraard) van de eindmontage. Ook zij hebben mooie beeldjes geschoten, en die vervolgens chronologisch geplaatst op een tijdlijn, voorzien van de nodige commentaar en begeleidende muziek.

De vele uren van intense inspanning, piekerend over de meest gunstige benadering van het gekozen onderwerp, gepaard gaand met emmers zwoegzweet, zijn bij beide filmgroepen nagenoeg hetzelfde. Waarschijnlijk zal het eindproduct waarschijnlijk evenveel voldoening schenken.

De amateurfilmer streeft altijd een eindproduct na, dat af is. Of hij/zij daarnaast nog meedoet aan een of andere filmcompetitie, speelt uiteraard geen rol.

Dus: waarom eigenlijk meedoen aan wedstrijden?

Als ik op zoek moet gaan naar eventuele voordelen:

  • Eens de film gemonteerd, is het voornaamste werk geklaard. Dus: waarom dan niet meedoen aan de wedstrijd? Het kost geen extra moeite ( het leed is al geleden bij de montage). Met andere woorden : de film is toch af! Een klein beetje extra energie moet ingezet worden bij het invullen van het wedstrijdformulier en het inleveren van de film.
  • Een ander voordeel, en in mijn ogen het belangrijkste, is dat gemaakte film bekeken en beoordeeld wordt door veel méér (geëngageerde) filmliefhebbers, dan het thuisfront en de rest van de familie. En, ofschoon mensen altijd kritiek zullen geven, is de kritiek bij amateurfilmwedstrijden altijd positief bedoeld. Familieleden zijn dikwijls al tevreden als zij zichzelf herkennen op de beeldjes.. en geven (bijna uitsluitend) lofbetuigingen maar slikken elke vorm van kritiek in. De juryleden bij filmwedstrijden zijn zelf, stuk voor stuk, filmers, die NIET alle wijsheid in pacht hebben, maar die wel (in de meeste gevallen) kennis hebben van de vakspecifieke problemen (omdat zij er zelf mee kampen, of reeds mee gekampt hebben). De amateurfilmer wordt niet aan zijn lot overgelaten maar krijgt eerlijk bedoelde kritiek. Als de filmer zich misnoegd voelt, is dan dikwijls te wijten aan die overweldigende positieve reacties van het thuisfront die nu moeten optornen tegen een (eerste) vorm van (voorzichtige) kritiek. Het subliem opgetrokken zelfbeeld van in de huiskring wordt tot op een realistischer niveau teruggebracht.
  • Een derde voordeel van deelname aan wedstrijden is, dat je het niveau leert kennen waarop jij je in de filmwereld verplaatst. Een behaalde 80% op clubniveau, zal bij deelname aan de provinciale wedstrijd niet zomaar zakken tot een slordige 55%, op voorwaarde dat er natuurlijk eerlijk gejureerd wordt. Zo kom je ook te weten dat vele mensen (regionaal, provinciaal en zelfs nationaal) jouw prestaties weten te waarderen. (a second and third opinion..). Wedstrijden worden bij meerdere deelnames ideale barometers van jouw kunnen!
  • Een ander voordeel is dat door de wedstrijd aan sommigen filmers tegemoetgekomen wordt, aan hun aangeboren competitieve drang. Zij willen zich nu eenmaal meten met anderen. Ik zou durven stellen dat dit (hopelijk) geldt voor een minderheid van filmers. Maar, indien dat jou gelukkig maakt, geen bezwaar!

Durf er voor gaan. De regionale clubwedstrijd, de opendoek-, provinciale en nationale wedstrijden kijken uit naar jouw deelname! Veel succes!!!

Josse Vandecan

Juli 2010

Een reactie achterlaten