Acties n.a.v. ontbinding van De Limburgse Videofilmers.

Zoals bekend bestaat de centrale vzw De Limburgse Videofilmers niet meer. Door Luc Borgers van de club van Diepenbeek is er een actie gestart om te onderzoeken of er bij de diverse Limburgse videoclubs een behoefte bestaat om op de een of andere manier een nieuw centraal punt te creëren voor de Limburgse Video amateurs. Dit is uiteindelijk uitgemond in een vergadering op 16 feb in Diepenbeek.

De opkomst was redelijk groot. Ik, Jos en André waren er zoals afgesproken voor onze club. Samengevat zijn er de volgende punten, vast gelegd:

  1. Er was een duidelijke eensgezindheid om een nieuw centraal punt op te richten:
  2. De gelden die vrijkomen na de opheffing van de vzw De Limburgse Videofilmers zouden het best naar een centrale bankrekening gestort moeten worden.
  3. De materialen van de Limburgse Videofilmers: Er zal niets ondernomen worden om deze materialen te verwerven voor de nieuwe organisatie.
  4. Een vzw is de meest geschikte vorm voor de nieuwe organisatie.Er zijn een aantal eisen gesteld waaraan deze organisatie zou moeten voldoen. Drie werkgroepen zullen deze nieuwe organisatie vorm verder gestalte moeten geven:
    1. Werkgroep rond: Bestuur, werking, communicatie, vzw…
    2. Werkgroep rond: Communicatie, forum, website …
    3. Werkgroep rond: Filmwedstrijden, activiteiten….

Er is een vervolgvergadering gepland op 14 april om 19:00h terug in Diepenbeek.

Wordt vervolgd…